Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 179 kết quả
Language in Use Pre-Intermediate Self-Study Workbook/Answer Key
Tác giả: Adrian Doff, Christopher Jones
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Cambridge English Skills Real Reading 3 with Answers
Tác giả: Liz Driscoll
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.4
 
New Cambridge Advanced English Student's Book
Tác giả: Leo Jones
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
CAE Listening and Speaking Skills Student's Book (Cambridge Cae Skills)
Tác giả: Diana Pye, Simon Greenall
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
The Cambridge CAE Course Student's Book (Cambridge Books for Cambridge Exams)
Tác giả: Mary Spratt, Lynda B Taylor
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Games for grammar practice : a resource book of grammar games and interactive activities
Tác giả: Maria Lucia Zaorob, Elizabeth Chin
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
English Pronunciation in Use : Intermediate Self-Study and Classroom Use
Tác giả: Mark Hancock
Xuất bản: London: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Real Listening and Speaking 1 with Answers
Tác giả: Miles Craven
Xuất bản: London: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
English around the world : an introduction
Tác giả: Edgar W Schneider
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  427.009
 
The languages of Japan
Tác giả: Masayoshi Shibatani
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 

Truy cập nhanh danh mục