Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2060 kết quả (0.0312842 giây)
Những nguyên bản của chủ nghĩa Mac-Lenin
Tác giả: Hồ Trọng Viện
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 335.4
 
Hình học họa hình Kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Thanh Tân
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 516.6
 
Kiến trúc nhập môn
Tác giả: Trần Văn Khải
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 720
 
Pháp luật đại cương
Tác giả: Phan Thị Mỹ Hạnh
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 340
 
Vật đại cương. Tập 1- nhiệt
Tác giả: Trần Ngọc
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 530
 
Tin học đại cương A
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 005.369
 
Toán cao cấp 1
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 512.5
 
Hóa đại cương
Tác giả: Bùi Đức Chí Thiện
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 540
 
tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Đề Thủy
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 335.4346
 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Vượng
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 324.2597075
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục