Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 78 kết quả (0.0311822 giây)
Springer handbook of robotics
Tác giả: 
Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
Handbook of open source tools [electronic resource]
Tác giả: Sandeep Koranne
New York NY: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 005.3
 
Conservation of wood artifacts : a handbook
Tác giả: Achim Unger
Berlin New York: Springer, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 702.8
 
Handbook of ambient intelligence and smart environments [electronic resource]
Tác giả: 
New York London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 004.019
 
Handbook of molecular force spectroscopy
Tác giả: 
New York NY: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 543
 
Handbook of set theory
Tác giả: 
Dordrecht: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 511.322
 
Handbook timing belts : principles, calculations, applications [electronic resource]
Tác giả: Raimund Perneder
Berlin New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 621.8
 
Handbook of FPGA design security [electronic resource]
Tác giả: 
Dordrecht London: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 621.395
 
Handbook of K-Theory [electronic resource]
Tác giả: 
Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 512.66
 
Handbook of optimization in complex networks : communication and social networks
Tác giả: 
Gainesville FL: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 519.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục