Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 28 kết quả
Mathematics in fun and in earnest
Tác giả: Nathan Altshiller-Court
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Origami step by step
Tác giả: Robert HarbinRobert Harbin
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  736
 
Psychology of the unconscious
Tác giả: C G Jung, Beatrice M Hinkle
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.1954
 
Nested Egyptian punch-out mummy cases
Tác giả: A G Smith
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  932
 
Basic optics and optical instruments
Tác giả: Fred A Carson
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
The religion of the ancient Celts
Tác giả: J A MacCulloch
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  299.16
 
How good is your chess?
Tác giả: Daniel King
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.12
 
Fourier series and orthogonal polynomials
Tác giả: Dunham Jackson
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.2433
 
1000 poems from the Manyōshū : the complete Nippon Gakujutsu Shinkokai translation
Tác giả:
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.611
 
Principles of digital communication and coding
Tác giả: Andrew J Viterbi, Jim K Omura
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 

Truy cập nhanh danh mục