Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 87 kết quả
Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941)
Tác giả: Trần Nam Tiến
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Lịch sử Việt Nam : 1954-1975
Tác giả: Võ Văn Sen, Hà Minh Hồng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Giáo trình đất nước học Trung Quốc
Tác giả: Nguyễn Đình Phức, Võ Ngọc Tuấn Kiệt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.1
 
Lịch sử văn minh Ấn độ
Tác giả: Will Durant, Nguyễn Hiến Lê
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  954
 
Lịch sử văn minh Trung hoa
Tác giả: Will Durant, Nguyễn Hiến Lê
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  951
 
Lịch sử văn minh Ả Rập
Tác giả: Will Durant, Nguyễn Hiến Lê
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  953
 
Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Nhã, Lê Minh Nghĩa, Nguyễn Đình Điện
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Chất độc da cam thảm kịch và di họa
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: TpHCM: Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7055
 
Lược sử 300 năm Sài gòn Tp.HCM (1698-1998)
Tác giả: Đoàn Thanh Hương, Hồ Hữu Nhựt
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Lịch sử các học thuyết chính trị - pháp lý
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909.01
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục