Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 483 kết quả
Autodesk authorized training courseware : Essential
Tác giả:
Xuất bản: California: Autodesk, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.2840285
 
Bank architecture elektronisk ressurs : Yin hang jian zhu yu shi nei she ji
Tác giả: Wenxin Chang, Hanlin Liu
Xuất bản: California: Profession Design Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  725.24
 
Everyday oracle DBA
Tác giả: April Wells
Xuất bản: California: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.7585
 
The path ahead : Readings in death and dying
Tác giả: DeSpelder Lynne Ann, Strickland Albert Lee
Xuất bản: California: Mayfield Pub Co, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.9
 
Oracle Database 10g Linux Administration
Tác giả: Edward Whalen
Xuất bản: California: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.7565
 
Photoshop CS QuickSteps
Tác giả: Carole Matthews, Erik B, Mark Clarkson
Xuất bản: California: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.68
 
Mac OS X Panther QuickSteps
Tác giả: Guy Hart-Davis
Xuất bản: California: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 
The Ultimate Palm Robot
Tác giả: Kevin Mukhar, Dave Johnson
Xuất bản: California: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Signals and Systems with MATLAB® Applications
Tác giả: Steven T Karris
Xuất bản: California: Orchard Publications, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
A flier in oil : Adolph B. Spreckels and the rise of the California petroleum industry
Tác giả: Anthony Kirk
Xuất bản: California: California Historical Society, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.092
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục