Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 225 kết quả
Derrida and Lacan : another writing
Tác giả: Michael Lewis
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  194
 
Introduction to Japanese horror film
Tác giả: Colette Balmain
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436164
 
Spinoza's Ethics : an Edinburgh philosophical guide
Tác giả: Beth Lord
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170.92
 
Hidden nature : the startling insights of Viktor Schauberger
Tác giả: Alick Bartholomew
Xuất bản: Edinburgh: Floris Books, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  508
 
The bazaar and other stories [electronic resource]
Tác giả: Elizabeth Bowen, Allan Hepburn
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
The American counterculture
Tác giả: Christopher Gair
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.1
 
Adam Smith, radical and egalitarian : an interpretation for the twenty-first century [electronic resource]
Tác giả: Iain McLean
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.153092
 
Medical microbiology
Tác giả: David Greenwood
Xuất bản: Edinburgh: Churchill Livingstone, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.9
 
Medical pharmacology and therapeutics
Tác giả: Derek Waller, Anthony P Sampson
Xuất bản: Edinburgh: SaundersElsevier, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  615
 
Mastermind : how to think like Sherlock Holmes
Tác giả: Maria Konnikova
Xuất bản: Edinburgh: Canongate, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  153.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục