Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 146 kết quả (0.0311775 giây)
The econometrics of energy systems
Tác giả: 
Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 333.79015195
 
Internet econometrics
Tác giả: 
Basingstoke New York: Palgrave Macmillan, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 384.3
 
The philosophy of software : code and mediation in the digital age
Tác giả: David M Berry
Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 303.48
 
Globesity, food marketing and family lifestyles
Tác giả: Stephen Kline
Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 362.196
 
Beginning Old English [electronic resource]
Tác giả: Carole Hough
Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 429
 
The history of science fiction [electronic resource]
Tác giả: Adam Roberts
Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 809.3
 
A child for keeps : the history of adoption in England, 1918-45
Tác giả: Jenny Keating
Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 362
 
Star-spangled soccer : the selling, marketing and management of soccer in the USA
Tác giả: Gary Hopkins
Basingstoke New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
Philosophical reflections on medical ethics
Tác giả: 
Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc: 174.2
 
Chemistry
Tác giả: Rob Lewis
Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 540
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục