Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 84 kết quả
Best damn Windows server 2003 book period
Tác giả: Susan Snedaker
Xuất bản: Rockland MA: Syngress, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.44
 
Perfect password [electronic resource]
Tác giả: Mark Burnett, Dave Kleiman
Xuất bản: Rockland MA: Syngress Distributed by OReilly Media Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Check Point NG VPN-1/Firewall-1 : advanced configuration and troubleshooting
Tác giả: Doug Maxwell, Jim Noble
Xuất bản: Rockland MA: Syngress, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
MCSE : planning and maintaining a Windows server 2003 network infrastructure : exam 70-293 : study guide & DVD training ...
Tác giả: Martin Grasdal, Michael Cross, Laura E Hunter
Xuất bản: Rockland MA: Syngress Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
MCSE designing security for a Windows Server 2003 network : exam 70-298
Tác giả: Laura E Hunter, Elias N Khnaser
Xuất bản: Rockland MA: Syngress, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.4
 
Hacking the code : ASP.NET web application security
Tác giả: Mark Burnett, James C Foster
Xuất bản: Rockland MA: Syngress Publ, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.276
 
Configuring Cisco AVVID : Architecture for Voice, Video, and Integrated Data
Tác giả:
Xuất bản: Rockland MA: Syngress, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
E-mail Virus Protection Handbook : Protect Your E-Mail from
Tác giả:
Xuất bản: Rockland MA: Syngress, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.84
 
Configuring Exchange Server 2000
Tác giả:
Xuất bản: Rockland MA: Syngress, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Net Mobile Web Developer's Guide
Tác giả: DotThatComcom, Laura Barker, Ken Cox, Amit Kalani, Wei Meng Lee, Steve Milroy, Doug Safford
Xuất bản: Rockland MA: Syngress, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục