Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 55 kết quả
CCDP : Cisco internetwork design study guide
Tác giả: Robert Padjen, Todd Lammie
Xuất bản: San Francico: Sybex, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
CCNA Cisco certified network associate study guide
Tác giả: Todd Lammle
Xuất bản: San Francico: Sybex, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
OCP : Oracle8i DBA SQL and PL/SQL study guide
Tác giả: Chip Dawes, Biju Thomas
Xuất bản: San Francico: Sybex, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
OCP Oracle8i DBA architecture & administration and backup & recovery study guide
Tác giả: Doug Stuns, Biju Thomas
Xuất bản: San Francico: Sybex, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
CCNP remote access study guide
Tác giả: Robert Padjen, Todd Lammle
Xuất bản: San Francico: Sybex, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
CCNP switching study guide
Tác giả: Todd Lammle, Kevin Hales
Xuất bản: San Francico: Sybex, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
CCNP : routing study guide
Tác giả: Todd Lammle, Sean Odom, Kevin Wallace
Xuất bản: San Francico: Sybex, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6076
 
CCNP : support study guide
Tác giả: Todd Lammle, Kevin Hales
Xuất bản: San Francico: Sybex, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
MCSE : Windows 2000 server study guide
Tác giả: Lisa Donald, James Chellis
Xuất bản: San Francico: Sybex, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.44769
 
Mastering Visual Basic .NET
Tác giả: Evangelos Petroutsos
Xuất bản: San Francico: Sybex, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục