Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 43 kết quả
Internet routing architectures
Tác giả: Bassam Halabi
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press New Riders Pub, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Kỹ thuật mạng Frame relay
Tác giả: Trần Công Hùng, Đinh Việt Hào
Xuất bản: Hà Nội: Bưu điện, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.66
 
Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS
Tác giả: Trần Công Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.66
 
CCNP switching study guide
Tác giả: Todd Lammle, Kevin Hales
Xuất bản: San Francico: Sybex, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Cisco Unity deployment and solutions guide
Tác giả: Todd Stone
Xuất bản: Indianapolis: Cisco, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.66
 
Cisco IP telephony : a guide to successful planning, designing, implementation, and operation of the IP telephony networ...
Tác giả: Ramesh Kaza
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.66
 
Cisco security agent
Tác giả: Chad Sullivan
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.66
 
Cisco Network Security Little Black Book
Tác giả: Joe Harris
Xuất bản: nt: Paraglyph, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Ccie routing and switching exam certification guide
Tác giả: James T Geier, Naren Mehta
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Cisco secure virtual private networks
Tác giả: Mason Andrew G
Xuất bản: kd: Cisco, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục