Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 156 kết quả
Starch : chemistry and technology
Tác giả: James N BeMiller, Roy Lester Whistler
Xuất bản: London: Academic Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.2
 
Starch : chemistry and technology
Tác giả: James N BeMiller, Eugene F Paschall, Roy Lester Whistler
Xuất bản: Orlando: Academic Press, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Friends with benefits [electronic resource] : a social media marketing handbook
Tác giả: Darren Kyle Barefoot, Julie Lynn Szabo
Xuất bản: San Francisco CA: No Starch Press, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Eloquent JavaScript [electronic resource] : a modern introduction to programming
Tác giả: Marijn Haverbeke
Xuất bản: San Francisco Calif: No Starch Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Network flow analysis
Tác giả: Michael Lucas
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Create great iPhone photos : apps, tips, tricks, and effects [electronic resource]
Tác giả: Allan Hoffman
Xuất bản: San Francisco Calif: No Starch Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.285
 
The tangled Web : a guide to securing modern Web applications
Tác giả: Michal Zalewski
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Wicked cool Ruby scripts [electronic resource] : useful scripts that solve difficult problems
Tác giả: Steve Pugh
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Gray hat Python : Python programming for hackers and reverse engineers
Tác giả: Justin Seitz
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Ubuntu made easy : a project-based introduction to Linux
Tác giả: Rickford Grant, Phil Bull
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục