Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 151 kết quả
Encyclopedia of governance
Tác giả: Mark Bevir
Xuất bản: Thousand Oaks: Sage Publications, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  351.03
 
Encyclopedia of business ethics and society
Tác giả: Robert W Kolb
Xuất bản: Thousand Oaks: Sage Publications, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
Encyclopedia of law enforcement
Tác giả: Larry E Sullivan
Xuất bản: Thousand Oaks: Sage Publications, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.2
 
Grounded theory in practice
Tác giả: Juliet M Corbin, Anselm L Strauss
Xuất bản: Thousand Oaks: Sage Publications, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.461
 
Images of organization
Tác giả: Gareth Morgan
Xuất bản: Thousand Oaks: Sage Publications, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
Tác giả: John W Creswell
Xuất bản: Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.72
 
Improving survey questions : design and evaluation
Tác giả: Floyd J Fowler
Xuất bản: Thousand Oaks: Sage Publications, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300/.723
 
The Sage handbook of performance studies
Tác giả: Judith Hamera, D Soyini Madison
Xuất bản: Thousand Oaks: Sage, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  306.484
 
Institutional reforms in Indian irrigation
Tác giả: Ashok Gulati, Ruth Suseela Meinzen-Dick, K V Raju
Xuất bản: Thousand Oaks: SAGE Publications, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.91309544
 
Building on student diversity : profiles and activities
Tác giả: Joy R Cowdery
Xuất bản: Thousand Oaks: Sage Publications, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.9046
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục