Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1562 kết quả
The Focal Easy Guide to Adobe Audition 2.0 : For New Users and Professionals
Tác giả: Antony Brown
Xuất bản: : Focal Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.5
 
Pro SharePoint 2003 Development Techniques
Tác giả: Nikander Bruggeman, Margriet Bruggeman
Xuất bản: : Apress, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.68
 
Tricks of the Microsoft Windows Vista Masters
Tác giả: J Peter Bruzzese
Xuất bản: : Que, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Java for Dummies
Tác giả: Barry Burd
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
The Complete Idiot's Guide to Getting Published
Tác giả: Jennifer Basye Sander, Sheree Bykofsky
Xuất bản: : Imprint Unknown, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
Deadly Connections : States That Sponsor Terrorism
Tác giả: Daniel Byman
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327
 
Simple Computer Security : Disinfect Your PC
Tác giả: Eric Geier, Jim Geier
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Configuring Juniper Networks NetScreen & SSG Firewalls
Tác giả: Rob Cameron, Chris Cantrell, Anne Hemni, Lisa Lorenzin
Xuất bản: : Syngress, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Sanctum and Sigil
Tác giả: Bill Bridges
Xuất bản: : White Wolf PublishingUS, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
CISA : Certified Information Systems Auditor Study Guide
Tác giả: David L Cannon, Timothy S Bergmann, Brady Pamplin
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục