Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 88 kết quả
The Cambridge companion to blues and gospel music [electronic resource]
Tác giả: Allan F Moore
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.643
 
The Cambridge companion to Verdi [electronic resource]
Tác giả: Scott Leslie Balthazar
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.1092
 
The Cambridge Companion to Mozart [electronic resource]
Tác giả: Simon P Keefe, Jonathan Cross
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780
 
Nineteenth-Century American Fiction on Screen [electronic resource]
Tác giả: R Barton Palmer
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436
 
The Cambridge Companion to Shakespeare on Film
Tác giả: Russell Jackson
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436
 
The origins of the Greek architectural orders
Tác giả: Barbara A Barletta
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  721
 
Absolute music and the construction of meaning
Tác giả: Daniel K L Chua
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.1
 
The rise of a jazz art world
Tác giả: Paul Douglas Lopes
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.65
 
The drawings of Michelangelo and his followers in the Ashmolean Museum [electronic resource]
Tác giả: Paul Joannides
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.945
 
Puzzles for pleasure
Tác giả: Barry R Clarke
Xuất bản: Cambridge England New York NY USA: Cambridge University Press, 1994
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.73
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục