Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Needlework through history : an encyclopedia
Tác giả: Catherine Amoroso Leslie
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  746.403
 
Oprah Winfrey : a biography
Tác giả: Helen S Garson
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4502
 
Angelina Jolie : a biography
Tác giả: Kathleen Tracy
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4302
 
Dictionary of mathematical games, puzzles, and amusements
Tác giả: Harry Edwin Eiss
Xuất bản: New York: Greenwood Press, 1988
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
Dictionary of language games, puzzles, and amusements
Tác giả: Harry Edwin Eiss
Xuất bản: New York: Greenwood Press, 1986
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.73
 
Bob Marley [electronic resource] : a biography
Tác giả: David V Moskowitz
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.421646092
 
Icons of American architecture : from the Alamo to the World Trade Center
Tác giả: Donald Langmead
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.973
 
Artists of the Renaissance
Tác giả: Irene Earls
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709
 
Medieval art : a topical dictionary
Tác giả: Leslie Ross
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 1996
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709
 
Jennifer Lopez : a biography
Tác giả: Kathleen Tracy
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4302
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục