Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Popular psychology : an encyclopedia
Tác giả: Luis A Cordón
Xuất bản: Westport CT: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
All things in the Bible
Tác giả: Nancy Marie Patterson Tischler
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  220.3
 
Introduction to new and alternative religions in America
Tác giả: W Michael Ashcraft, Eugene V Gallagher
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200.973
 
Witch hunts in the western world : persecution and punishment from the inquisition through the Salem trials
Tác giả: Brian Alexander Pavlac
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.4
 
Antisthenes of Athens : setting the world aright
Tác giả: Luis E Navia
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  180.9
 
The religions of Tibet
Tác giả: Helmut HoffmannHelmut Hoffmann
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 1979 c1961
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  294.309515
 
Gods of our fathers : the memory of Egypt in Judaism and Christianity
Tác giả: Richard A Gabriel
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  221.9
 
Art and architecture of the world's religions
Tác giả: Leslie Ross
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood PressABCCLIO, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  203
 
1

Truy cập nhanh danh mục