Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Microsoft SQL Server 2012 elektronisk ressurs : a beginner's guide
Tác giả: Dusan Petkovic
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
How to do everything. NetObjects Fusion 11
Tác giả: David Plotkin
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.7
 
Introduction to Computers
Tác giả:
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  004
 
Computer Seccurity 20 things Every Employee Should Know
Tác giả: Ben Rothke Cissp
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005
 
Oracle 9i : A Beginner's Guide
Tác giả: Abbey Michael, Abramsom Ian, Corey Mike
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.7585
 
Microsoft Office Access 2003: A Beginner's Guide
Tác giả: Sheldon Robert
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.7565
 
PHP : a beginner's guide
Tác giả: Vikram Vaswani
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Cisco router OSPF : design and implementation guide
Tác giả: William R Parkhurst
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.62
 
JavaScript [electronic resource] : a beginner's guide
Tác giả: John Pollock
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Schaum's outline of theory and problems of programming with C+ + [electronic resource]
Tác giả: J R Hubbard
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  055.133
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục