Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Information security elektronisk ressurs : the complete reference
Tác giả: Mark Rhodes-Ousley
Xuất bản: New York: McGraw Hill Education, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  005.8
 
Information security [electronic resource] : the complete reference
Tác giả: Mark Rhodes-Ousley
Xuất bản: New York: McGraw Hill Education, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Harrison's principles of internal medicine
Tác giả: Dennis L Kasper
Xuất bản: New York: McGraw Hill Education, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
Basic & clinical pharmacology [electronic resource]
Tác giả: Bertram G Katzung, Susan B Masters, Anthony J Trevor
Xuất bản: New York: McGraw Hill Education, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Raspberry Pi projects for the evil genius
Tác giả: Donald Norris
Xuất bản: New York: McGraw Hill Education, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Harrison's manual of medicine
Tác giả: Dennis L Kasper, Anthony S Fauci, Stephen L Hauser, J Larry Jameson, Dan L Longo, Joseph Loscalz
Xuất bản: New York: McGraw Hill Education, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
AACN essentials of critical care nursing
Tác giả: Suzanne M BurnsSuzanne M Burns
Xuất bản: New York: McGraw Hill Education, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WY 154
 
Medical management of vulnerable and underserved patients : principles, practice, and populations
Tác giả: Talmadge E King, Margaret B Wheeler
Xuất bản: New York: McGraw Hill Education Medical, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10425
 
Ganong's review of medical physiology
Tác giả: Kim E Barrett, Susan M Barman, Scott Boitano, Heddwen L Brooks, William F Ganong, Brian Patrick Kearns, Michael Weitz
Xuất bản: New York: McGraw Hill Education, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
Harrison's manual of medicine
Tác giả: Dennis L Kasper, Anthony S Fauci, Stephen L Hauser, J Larry Jameson, Dan L Longo, Joseph Loscalz
Xuất bản: New York: McGraw Hill Education, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục