Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 2381 kết quả
Encyclopedia of millennialism and millennial movements
Tác giả: Richard Allen Landes
Xuất bản: New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306
 
The encyclopedia of Protestantism
Tác giả: Hans Joachim Hillerbrand
Xuất bản: New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  280
 
Success with languages
Tác giả: Stella Hurd, Linda Murphy
Xuất bản: London aNew York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
Encyclopedia of contemporary British culture
Tác giả: Peter Childs, Mike Storry
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306
 
Medieval Ireland : an encyclopedia
Tác giả: Seán Duffy, Ail MacShamhráin, Ja Moynes
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941.503
 
Encyclopedia of religion, communication, and media
Tác giả: Daniel A Stout
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
Encyclopedia of contemporary Spanish culture
Tác giả: E J Rodgers
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  946.082
 
The linguistics encyclopedia
Tác giả: Kirste Malmkjær
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Encyclopedia of the developing world
Tác giả: Thomas M Leonard
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
The philosophy of science : an encyclopedia
Tác giả: Jessica Pfeifer, Sahotra Sarkar
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 

Truy cập nhanh danh mục