Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 214 kết quả
Tiếng anh cho nhân viên kế toán
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024657
 
Ielts speaking preparation and practice
Tác giả: Carolyn Catt, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Understanding and using english grammar : ngữ pháp tiếng anh trình độ nâng cao
Tác giả: Betty Schrampfer Azar, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Luyện thi tiếng anh trình độ C
Tác giả: Nguyễn Thành Danh, Trần Thanh Thuý
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Tiếng Anh 24 giờ = : 24-hour English
Tác giả: Sarunyu In-urid, Nguyễn Thành Yến (dịch)
Xuất bản: TPHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Mozilge toeic actual tests. Part 1,2 / Lee Sang Jin, Kim Tae Won, Jeon Hee Jung
Tác giả: Lee Sang Jin, Jeon Hee Jung, Kim Tae Won
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Mozilge toeic actual tests. Part 5, 6
Tác giả: Lim Jeongseop
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Mozilge toeic actual tests. Part 7 / Park Byeongjae
Tác giả: Park Byeongjae
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Toeic academy
Tác giả: Jim Lee, Sandy Cho
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Intermediate listening : bài tập luyện nghe tiếng anh trình độ trung cấp
Tác giả: Simon Brewster
Xuất bản: TpHồ chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục