Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Vo Trong Nghia Architects
Tác giả: Võ Trọng Nghĩa
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.9
 
Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo mỹ thuật ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2018
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  741.60285
 
Thanh lịch kiểu pháp
Tác giả: Isabelle Thomas, Thư Vũ, Frederique Veysset
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  746.92
 
... ISMS hiểu về nghệ thuật hiện đại
Tác giả: Sam Phillips, Phạm Tấn Xuân Cao, Trịnh Nhật Vũ
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2021
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  709.05
 
Những kẻ cuồng nhạc : câu chuyện về âm nhạc và não bộ = Musicophilia : tales of music and the brain
Tác giả: Oliver Sacks, , Lê Ngọc Anh
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2022
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  781.11
 
Kiến thức căn bản cần biết theo dòng lịch sử điện ảnh = Le Zapping du cinéma
Tác giả: Huyền Anh, Benjamin Barbier, Boissonneau Mélanie, Angelo Crippa, Quentin Mazel
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới Nhã Nam, 2021
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  791.4309
 
1

Truy cập nhanh danh mục