Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành : Cẩm nang du lịch Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Đại Việt sử ký toàn thư : in theo bản in của nhà xuất bản Khoa học và Xã hội năm 1971-1972. Trọn bộ
Tác giả: Huy Giu Cao, Đào Duy Anh
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Địa danh chí An Giang xưa và nay
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí văn hóa dân gian Ninh Bình
Tác giả: Trương Đình Tưởng
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí Xuân Kiều
Tác giả: Đỗ Duy Văn
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí xã Bế Triều - huyện Hòa An
Tác giả: Nguyễn Thiên Tứ
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Từ điển địa danh Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Trung Hoa, Nguyễn Đình Tư
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.9703
 
Kiên Giang địa danh diễn giải
Tác giả: Phan Thanh Nhàn
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Những trầm tích văn hóa : (qua nghiên cứu địa danh)
Tác giả: Nguyễn Thanh Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Làng Phú Lộc xưa và nay
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Văn Thích
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục