Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Điều vĩ đại của chiếc lá
Tác giả: Hoài An, Mai Anh
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Khúc tri âm : Thơ bằng hữu và độc giả đề tặng Tôn Nữ Hỷ Khương
Tác giả: Tôn Nữ Hỷ Khương
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9221
 
Tây Thi đệ nhất mỹ nhân
Tác giả: Đổng Vân Khanh, Nguyễn Đức Lân (dịch)
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Anh Chi yêu đấu
Tác giả: Đinh Tiến Luyện
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Bông hồng cho tình đầu : Truyện dài
Tác giả: Từ Kế Tường
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Hỏa ngục : Tiểu thuyết
Tác giả: Dan Brown, Nguyễn Xuân Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại Công ty Sách Bách Việt, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813.54
 
Băng cháy = Fire ice
Tác giả: Clive Cussler, Paul Kemprecos, Phạm Đăng Phụng
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức Công ty sách Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813.54
 
Chuyện bây giờ mới kể
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại Công ty Văn hóa Hương Trang, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
1

Truy cập nhanh danh mục