Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Giáo trình tiên lượng xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  604.2
 
Giáo trình Dự toán xây dựng cơ bản
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  690
 
Giáo trình Thiết kế kiến trúc nhà dân dụng
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  728
 
Giáo trình Kỹ thuật nề theo phương pháp môđun
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  691.5092
 
Giáo trình vẽ xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  692.1
 
Giáo trình vật liệu xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624.18
 
Giáo trình lập định mức xây dựng
Tác giả: Nguyễn Bá Vỵ, Bùi Văn Yêm
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  692.5
 
Giáo trình quản lý xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  690.068
 
Giáo trình cơ học xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624.171
 
Giáo trình Vật liệu xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.18
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục