Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 65 kết quả
Advanced structural dynamics and active control of structures
Tác giả: Wodek Gawronski
Xuất bản: New York: Springer, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
Reanalysis of Structures [electronic resource] : A Unified Approach for Linear, Nonlinear, Static and Dynamic Systems
Tác giả: Uri Kirsch
Xuất bản: Dordrecht: Springer ScienceBusiness Media BV, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
Động lực học công trình
Tác giả: Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
Structural analysis [electronic resource] : in theory and practice
Tác giả: Alan Williams
Xuất bản: Amsterdam London: ButterworthHeinemann, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
Dynamics of structures
Tác giả: Ray W Clough, Joseph Penzien
Xuất bản: Berkeley: Computers and Structures, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
Cơ học kết cấu
Tác giả: Lê Trung Cương
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.171
 
Ổn định và động lực học công trình
Tác giả: Nguyễn Trọng Hà
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.171
 
Giáo trình cơ học xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624.171
 
Tony Hunt's structures notebook
Tác giả: Tony Hunt
Xuất bản: Amsterdam Boston: Architectural Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
Cơ học xây dựng
Tác giả: Phạm Nhân Hòa, Trần Hữu Duy, Trần Huy Long, Võ Minh Thiện
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục