Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1790 kết quả
The Science of Citizen Science
Tác giả: Katrin Vohland, Luigi Ceccaroni, Luigi Ceccaroni, Anne Land-zandstra, Anne Land-zandstra, Rob Lemmens, Rob Lemmens, Josep Perelló, Josep Perelló, Marisa Ponti, Marisa Ponti, Roeland Samson, Roeland Samson, Katrin Vohland, Katherin Wagenknecht, Katherin Wagenknecht
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The science of paintings
Tác giả: W Stanley Taft, Peter Ian Kuniholm, James W Mayer, Richard Newman, Dusan Stulik
Xuất bản: New York: Springer, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  751
 
Food science
Tác giả: Norman N Potter,
Xuất bản: New York: Springer, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Encyclopedia of soil science
Tác giả: Ward Chesworth
Xuất bản: Dordrecht Netherlands: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.403
 
Creativity, psychology, and the history of science
Tác giả: Howard E Gruber, Katj Bödeker
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Creativity, psychology, and the history of science
Tác giả: Howard E Gruber, Katj Bödeker
Xuất bản: Dordrecht: Springer, c2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
The materials science of semiconductors [electronic resource]
Tác giả: A Rockett
Xuất bản: Boston MA: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Python scripting for computational science
Tác giả: Hans Petter Langtangen
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.855133
 
Python scripting for computational science
Tác giả: Hans Petter Langtangen
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.855133
 
Anesthesiology and Perioperative Science
Tác giả:
Xuất bản: : Springer, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục