Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 1200 kết quả
Quy hoạch xây dựng các đô thị Việt Nam : T1
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.54
 
Giáo trình Dự toán xây dựng cơ bản
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  690
 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí
Tác giả: Phạm Sơn Tùng,
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  622.182820285
 
Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường
Tác giả: Nguyễn Duy Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.1
 
Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 254:2001
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Đất xây dựng phương pháp xác định Môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 80:2002
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Đất xây dựng phương pháp thí nghiệm hiện trường thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn : TCXD 226:1999 : Tiêu chuẩn xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính nền : TCXD 236:1999 : Tiêu chuẩn xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Tiêu chuẩn thiết bị chữa cháy : Tiêu chuẩn xây dựng VN
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.0725
 

Truy cập nhanh danh mục