Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Winning ways for your mathematical plays. Vol. 3 / [electronic resource]
Tác giả: Elwyn R Berlekamp, John Horton Conway, Richard K Guy
Xuất bản: Natick Mass: AK Peters, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
Computer alegebra and symbolic computation [electronic resource] : mathematical methods
Tác giả: Joel S Cohen
Xuất bản: Natick Mass: AK Peters, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Experimental mathematics in action
Tác giả: David H Bailey
Xuất bản: Wellesley Mass: AK Peters, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Luck, logic, and white lies : the mathematics of games
Tác giả: Jörg Bewersdorff
Xuất bản: Wellesley Mass: AK Peters, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Sensors for mobile robots : theory and application
Tác giả: H R Everett
Xuất bản: Wellesley Mass: AK Peters, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Winning ways for your mathematical plays
Tác giả: Elwyn R Berlekamp, John Horton Conway, Richard K Guy
Xuất bản: Natick Mass: AK Peters, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.74
 
Professional techniques for video game writing
Tác giả: Wendy Despain
Xuất bản: Wellesley Mass: AK Peters, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Quests : design, theory, and history in games and narratives
Tác giả: Jeff Howard
Xuất bản: Wellesley Mass: AK Peters, c2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Luck, logic, and white lies : the mathematics of games
Tác giả: Jörg Bewersdorff
Xuất bản: Wellesley Mass: AK Peters, c20
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Geometric puzzle design elektronisk ressurs
Tác giả: Stewart T CoffinStewart T Coffin
Xuất bản: Wellesley Mass: AK Peters Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.74
 
1

Truy cập nhanh danh mục