Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Love in the time of cholera
Tác giả: Gabriel Garca̕ Mr̀quez
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  863
 
Blackwood Farm
Tác giả: Anne Rice
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Cool it : the skeptical environmentalist's guide to global warming
Tác giả: Bjørn Lomborg
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.738
 
The hidden reality : parallel universes and the deep laws of the cosmos [downloadable e-book]
Tác giả: B Greene
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
Notes from underground
Tác giả: Fyodor Dostoyevsky, Richard Pevear, Larissa Volokhonsky
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.733
 
Traffic [electronic resource] : why we drive the way we do (and what it says about us)
Tác giả: Tom Vanderbilt
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  629.28
 
The lay of the land
Tác giả: Richard Ford
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
DNA : the secret of life
Tác giả: James D Watson, Andrew Berry
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  576.5
 
Lyra's Oxford
Tác giả: Philip Pullman, John Lawrence
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Love in the time of cholera
Tác giả: Gabriel García Márquez
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  863
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục