Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
The God delusion
Tác giả: Dean Koontz, Dean Koontz cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.7
 
Flowers for Algernon
Tác giả: Mark Twain, Mark Twain cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Last Chinese Chef
Tác giả: James P Hogan cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Princess Bride: S. Morgenstern's Classic Tale of True Love and High Adventure
Tác giả: Alison Weir, Alison Weir cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
I'll Never Get Out of This World Alive
Tác giả: KITTY KELLEY, Kitty Kelley cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Everything Is Illuminated
Tác giả: Keith Roberts, Keith Roberts cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Slammerkin
Tác giả: Jeffrey Cohen, Jeffrey Cohen cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The Reformed Vampire Support Group
Tác giả: Fannie Flagg
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823
 
Stepping on the Cracks
Tác giả: Kate Klimo, Kate Klimo cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Talking to dragons
Tác giả: Karen Marie Moning, Karen Marie Moning cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục