Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 91 kết quả
Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của eviews
Tác giả: Dương Thị Xuân Bình, Hoàng Ngọc Nhậm, Ngô Thị Tường Nam, Nguyễn Thành Cả, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Vũ Thị Bích Liên
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  330.015195
 
Bài tập nguyên lý kế toán
Tác giả: Lư Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Mỹ Hoàng, Võ Văn Nhị, Vũ Thu Hằng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp thành phố chủ đề bàn về nội dung và phương pháp giảng dạy lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán trong xu thế hội nhập
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  332.07
 
Marketing quốc tế = International Marketing
Tác giả: Nguyễn Đông Phong, Quách Thị Bửu Châu, Tô Bình Minh
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.84
 
Marketing quốc tế = International Marketing
Tác giả: Nguyễn Đông Phong, Quách Thị Bửu Châu, Tô Bình Minh
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.84
 
Giáo trình thanh toán quốc tế
Tác giả: Trần Hoàng Ngân, Hoàng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Minh Kiều, Phan Chung Thủy, Trầm Thị Xuân Hương, Võ Thị tuyết Anh
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.45
 
Kinh tế và sức khỏe : Một số nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam
Tác giả: Lê Thành Nhân, Nguyễn Quang, Trương Đặng Thụy
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.473621
 
Kinh tế phát triển
Tác giả: Nguyễn Trọng Hoài
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9
 
Kinh tế vi mô
Tác giả: Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ, Trần Thị Bích Dung
Xuất bản: TpHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Xác suất và thống kê toán : Lý thuyết-bài tập-đề thi
Tác giả: Nguyễn Thành Cả
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục