Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1158 kết quả
Tìm hiểu luật Công đoàn và một số quy định về quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao động
Tác giả: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344
 
Bộ luật lao động
Tác giả: Lan Hương
Xuất bản: H: Lao Động, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.01
 
Phân tích hoạt động kinh doanh
Tác giả: Huỳnh Đức Lộng, Lê Thị Minh Tuyết, Phạm Văn Dược
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4
 
Phân tích hoạt động kinh doanh
Tác giả: Huỳnh Đức Lộng, Huỳnh Lợi, Lê Thị Minh Tuyết, Phạm Văn Dược
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4
 
Phân tích hoạt động kinh doanh
Tác giả: Phạm Văn Dược, Huỳnh Đức Lộng, Lê Thị Minh Tuyết
Xuất bản: H: Lao Động, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4
 
Pháp luật kinh doanh bất động sản
Tác giả: Lưu Quốc Thái
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.0437
 
Ngữ pháp tiếng anh toàn tập. Tập 3 - Động từ
Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Trí Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC
Tác giả: Bùi Thanh Trúc, Phạm Minh Đạo
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.9023
 
Bộ luật lao động hướng dẫn mới nhất về Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm xã hội - Lao động tiền lương
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.01
 
Hướng dẫn thực hành hệ thống những văn bản pháp luật về hoạt động kinh tế
Tác giả: Trường đại học Kinh tế TpHCM
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.07
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục