Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
Employment & labor law
Tác giả: Patrick J Cihon, James Castagnera
Xuất bản: Mason OH: ThomsonSouthWestern West, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.01
 
Các văn bản pháp luật về luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : The legal documents of the socialis...
Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  344.01
 
Bộ luật lao động của nước CHXHCNVN
Tác giả: Phạm Việt
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.01
 
Tìm hiểu bộ luật lao động
Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.01
 
Bộ luật lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002)
Tác giả: Quốc Cường, Thanh Thảo
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.01
 
Bộ luật lao động chính sách tiền lương 2008 và qui định mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Tác giả: Quốc Huy
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.01
 
Các văn bản mới ban hành qui định chế độ chính sách đối với công nhân viên chức lao động : Lưu hành nội bộ
Tác giả:
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: kxđ, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.01
 
Tìm hiểu các quy định pháp luật về quyền lợi nghĩa công chức, viên chức; người lao động chế độ tiền lương mới và bảo hiể...
Tác giả: Thái Hồng Nghĩa
Xuất bản: H: Thống kê, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.01
 
Bộ luật lao động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tác giả: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.01
 
Corporate Ethics : The Business Code of Conduct for Ethical Employees
Tác giả: Steven R Barth
Xuất bản: USA: Aspatore Books, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  344.01
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục