Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 236 kết quả
The talisman
Tác giả: Stephen King, Peter Straub
Xuất bản: Harmondsworth: Penguin, 1985
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Jack Ryan 2 - Patriot Games
Tác giả: Kate Orman, Kate Orman cm
Xuất bản: : Penguin, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Helen of Troy
Tác giả: Lawrence G McDonald, Patrick Robinson cm Lawrence G McDonald
Xuất bản: : Penguin, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Oresteia
Tác giả: Aeschylus, Aeschylus, Aeschylus, Aeschylus, Robert Fagles, William Bedell Stanford
Xuất bản: Harmondsworth: Penguin, 1979
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  882.01
 
Beloved : a novel
Tác giả: Toni Morrison
Xuất bản: New York: Penguin, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  810
 
March [ressource électronique]
Tác giả: Geraldine Brooks
Xuất bản: New York: Penguin, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Sushi for beginners
Tác giả: Marian Keyes
Xuất bản: London: Penguin, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The sharper your knife, the less you cry : love, laughter and tears in Paris at the world's most famous cooking school
Tác giả: Kathleen Flinn
Xuất bản: Toronto: Penguin, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.07
 
Horselords
Tác giả: David Cook
Xuất bản: Lake Geneva WI: Penguin, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The master and Margarita
Tác giả: Mikhail Afanasevich Bulgakov, Richard Pevear, Larissa Volokhonsky
Xuất bản: London: Penguin, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.7342
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục