Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Loser's Town
Tác giả: Bill Lee, Bill Lee cm
Xuất bản: : Penguin Group Canada, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
The Raven's Gift
Tác giả: Ode Ogede, Ode Ogede cm
Xuất bản: : Penguin Group Canada, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
The Act of Love
Tác giả: Troy Denning, Troy Denning cm
Xuất bản: : Penguin Group Canada, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Dead of Winter
Tác giả: Jack McDevitt, Jack McDevitt cm
Xuất bản: : Penguin Group Canada, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The Accident Man
Tác giả: Salman Rushdie, Salman Rushdie cm
Xuất bản: : Penguin Group Canada, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.92
 
Stieg Larsson, My Friend
Tác giả: Alastair Archibald, Alastair J Archibald cm
Xuất bản: : Penguin Group Canada, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  839.738
 
Klee Wyck
Tác giả: Lance Parkin, Lance Parkin cm
Xuất bản: : Penguin Group Canada, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  971.100497
 
Sunshine Sketches of a Little Town
Tác giả: Chris Stewart
Xuất bản: : Penguin Group Canada, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.52
 
The Memory Artists
Tác giả: Gayle Lynds
Xuất bản: : Penguin Group Canada, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
House of Dreams
Tác giả: Robyn Carr Brashear
Xuất bản: : Penguin Group Canada, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục