Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 129 kết quả
Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ
Tác giả: Thạch Sết (Sang Sết)
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa Thái tìm hiểu và khám phá. Tập 2
Tác giả: Quán Vi Miên
Xuất bản: Hà Nội: Sân Khấu, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Truyện cổ Chiêm Hóa
Tác giả: Đỗ Ngọc Quý, Nguyễn Thanh Trường, Trần Mạnh Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Sân Khấu, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Mo tang lễ cổ truyền của người Nùng Dín, Lào Cai
Tác giả: Vàng Thung Chúng
Xuất bản: Hà Nội: Sân Khấu, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  393.09597
 
Dân ca người Việt (Kinh) sưu tầm ở Quảng Ngãi : Xếp theo thể loại
Tác giả: Lê Hồng Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Sân Khấu, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tìm hiểu nghi thức tế-lễ trong các lễ hội dân gian ở vùng Hà Tây - Hà Nội
Tác giả: Hoàng Thế Xương
Xuất bản: Hà Nội: Sân Khấu, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
Ca dao người Việt ở Đông Nam Bộ
Tác giả: Huỳnh Văn Tới
Xuất bản: Hà Nội: Sân Khấu, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Đồng dao ở Phú Yên
Tác giả: Dương Thái Nhơn
Xuất bản: Hà Nội: Sân Khấu, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên
Tác giả: Tòng Văn Hân
Xuất bản: Hà Nội: Sân Khấu, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Hát trong đám cưới người Tày vùng Văn Lãng, Lạng Sơn
Tác giả: Hoàng Choóng
Xuất bản: Hà Nội: Sân Khấu, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  392.509597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục