Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 266 kết quả
A Critique of Monetary Policy [electronic resource] : Theory and British Experience
Tác giả: J C R Dow, I D Saville
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1990
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.4941
 
Advanced magnetic propulsion systems : UFOs, magnocraft, free energy devices
Tác giả: Jan Pajak
Xuất bản: Dunedin NZ: J Pajak, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.475
 
Intelligent networks : telecommunications solutions for the 1990s
Tác giả: Dimitris N Chorafas, Heinrich Steinmann
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Calenhad
Tác giả: Tim Cooke
Xuất bản: : Berkley Pub Group, 1990
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
El Cazador De Jaguares
Tác giả: Lucius Shepar
Xuất bản: : Ediciones Roca, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  863
 
The Horde (Advanced Dungeons & Dragons)
Tác giả: David Cook, Steve Winter
Xuất bản: : Wizards of the Coast, 1990
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
Mirkwood
Tác giả:
Xuất bản: : Berkley Pub Group, 1990
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
Sprawl Sites (Shadowrun (Fasa Corp.))
Tác giả: Jr Petersen Boy F
Xuất bản: : Contemporary Books, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Venus Prime I Maxima Tension
Tác giả: Arthur C Clarke
Xuất bản: : Plaza Janes, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Textile finishing chemicals : an industrial guide
Tác giả: Ernest W Flick
Xuất bản: Park Ridge NJ USA: Noyes Publications, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677.02825
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục