Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 272 kết quả
Pensad en Flebas
Tác giả: Iain Banks
Xuất bản: Barcelona: Martinez Roca, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Prepare for IELTS : practice tests for module C (Humanities) and General training module of the International English La...
Tác giả: Mary Jane Hogan
Xuất bản: Sydney: Insearch Language Centre International Programmes University of Technology Sydney, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
Plant design and economics for chemical engineers
Tác giả: Max Stone Peters, Klaus D Timmerhaus
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Encyclopedia of world cultures
Tác giả: David Levinson
Xuất bản: Boston Mass: GK Hall, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306
 
Rice biotechnology
Tác giả: Gurdev S Khush, Gary H Toenniessen
Xuất bản: Wallingford Oxon: CAB International in association with the International Rice Research Institute, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  633.1823
 
The Culture Industry
Tác giả: Jay M Bernstein
Xuất bản: London: Routledge, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.40904
 
Miniatures Battles (Star Wars RPG)
Tác giả:
Xuất bản: : West End Games, 1991
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
Studying for Science
Tác giả: Brian White, 507, Senior Lecturer, Humberside Polytechnic
Xuất bản: London: Spon Press, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  507.10941
 
This Earth of Ours
Tác giả: Laeeq Futenhally
Xuất bản: : National Book Trust NBT, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Chimaera's Copper (Dragon's Gold)
Tác giả: Piers Anthony
Xuất bản: : Tor Books, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục