Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Small water supplies : a practical guide
Tác giả: David Clapham
Xuất bản: London New York: Spon Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.61
 
Rock slope engineering : civil and mining
Tác giả: Duncan C Wyllie, Evert Hoek, Christopher W Mah
Xuất bản: New York NY: Spon Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.151363
 
Structural Design of Polymer Composites : Eurocomp Design Code and Background Document. [electronic resource]
Tác giả: John L Clarke
Xuất bản: London: Spon Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.192
 
Supervision of Concrete Construction 2. [electronic resource]
Tác giả: J G Richardson
Xuất bản: London: Spon Press, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Supervision of Concrete Construction. [electronic resource]
Tác giả: JG Richardson
Xuất bản: London: Spon Press, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Hydraulic structures
Tác giả: Pavel Novák
Xuất bản: London New York: Spon Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  627
 
Ventilation of buildings
Tác giả: H B Awbi
Xuất bản: London New York: Spon Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  697.9
 
Studying for Science
Tác giả: Brian White, 507, Senior Lecturer, Humberside Polytechnic
Xuất bản: London: Spon Press, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  507.10941
 
Modern construction economics [electronic resource] : theory and application
Tác giả: Gerar De Valence
Xuất bản: New York: SPON Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.47624
 
Time-dependent behaviour of concrete structures [electronic resource]
Tác giả: R I Gilbert, Gianluca Ranzi
Xuất bản: London New York: Spon Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1834
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục