Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 148 kết quả
Sustainable design : ecology, architecture, and planning
Tác giả: Daniel Edward Williams
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720
 
Adapting buildings for changing uses : guidelines for change of use refurbishment
Tác giả: David Kincaid
Xuất bản: London: Spon Press, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720
 
Energy and environment in architecture : a technical design guide
Tác giả: Nick Baker, Koen Steemers
Xuất bản: New York: EFN Spon, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720
 
Kiến trúc nhập môn
Tác giả: Trần Văn Khải, Trần Anh Đào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720
 
Bài tập cơ sở kiến trúc 1
Tác giả: Trần Văn Khải, Huỳnh Văn Khang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720
 
Ngôn ngữ hình thức kiến trúc. Tập 2
Tác giả: La Văn Ái, Đặng Thái Hoàng, Triệu Quang Diệu
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720
 
Khía cạnh văn hóa-xã hội của kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Đức Thềm
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720
 
Lý thuyết kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Mạnh Thu, Phùng Đức Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720
 
Bài tập cơ sở kiến trúc 4
Tác giả: Trần Văn Khải, Trần Anh Đào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720
 
You have to pay for the public life : selected essays of Charles W. Moore
Tác giả: Charles Willard Moore, Kevin P Keim
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục