Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models
Tác giả: SØren Johansen
Xuất bản: Oxford Hong Kong: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.015195
 
Evolution, games, and economic behaviour
Tác giả: Fernando Vega-Redondo
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Oxford Picture Power Dictionary Pb
Tác giả: Stella Maidment
Xuất bản: : Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
The Oxford English grammar
Tác giả: Sidney Greenbaum
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Constitutional democracy
Tác giả: Mueller Dennis C
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  321.8
 
Grand expectations : the United States, 1945-1974
Tác giả: James T Patterson
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.92
 
Pragmatics
Tác giả: George Yule, H G Widdowson
Xuất bản: : Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401
 
International Express Pre- Intermediate : Teacher resource book with photocopiable materials
Tác giả: Liz Taylor
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.2
 
Vocabulary : Resource books for teachers
Tác giả: John Morgan, Mario Rinvolucri
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Business Objectives
Tác giả: Vicki Hollett
Xuất bản: : Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục