Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 952 kết quả
Synthetic and natural phenols
Tác giả: J H P Tyman
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Surface analysis with STM and AFM : experimental and theoretical aspects of image analysis
Tác giả: Sergei N Magonov, Myung-Hwan Whangbo
Xuất bản: Weinheim New York: VCH, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.44
 
Doctor Who: Bad Therapy
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Doctor Who, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.89
 
Enders Game 3 - Xenocide
Tác giả: Georgina Harding, Georgina Harding cm
Xuất bản: : Tor Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Six Messiahs
Tác giả: Rick Riordan, Rick Riordan cm
Xuất bản: : Avon Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Mind Prey
Tác giả: Clancy Tom, Tom cm Clancy
Xuất bản: : Berkley Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Earthfall
Tác giả: Kelley Armstrong, Kelley Armstrong cm
Xuất bản: : Tor Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Immortal in Death
Tác giả: Ernest Hemingway, Ernest Hemingway cm
Xuất bản: : Berkley Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Legacy (Eon)
Tác giả: James Maxey, James Maxey cm
Xuất bản: : Tor Science Fiction, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Catch-22
Tác giả: Agatha Christie, Agatha Christie cm
Xuất bản: : Simon and Schuster, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 

Truy cập nhanh danh mục