Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 82 kết quả
iWoz
Tác giả: Jenna Blum, Jenna Blum cm
Xuất bản: : W W Norton Company, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  621.39092
 
I'm Just Here for the Food: Version 2.0
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Stewart Tabori and Chang, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.5
 
The God delusion
Tác giả: Dean Koontz, Dean Koontz cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.7
 
Why we read fiction: theory of mind and the novel
Tác giả: Fleming Ian, Ian cm Fleming
Xuất bản: : Ohio State University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  809.3
 
Mr. Murder
Tác giả: Elizabeth Peters, Elizabeth Peters cm
Xuất bản: : Penguin Group, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Dragon Tears
Tác giả: Walter Mosley, Walter Mosley cm
Xuất bản: : Penguin Group, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Da Vinci Code
Tác giả: Robert A Heinlein, Robert A Heinlein cm
Xuất bản: : Anchor Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Enders Game 8 - Shadow of the Giant
Tác giả: Chris Bradford, Chris Bradford cm
Xuất bản: : Tor Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Helen of Troy
Tác giả: Lawrence G McDonald, Patrick Robinson cm Lawrence G McDonald
Xuất bản: : Penguin, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Time for the Stars
Tác giả: Di Morrissey, Di cm Morrissey
Xuất bản: : Tor Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục