Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
PGPR biocontrol and biofertilization
Tác giả: Zaki A Siddiqui
Xuất bản: : Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (rar)
ddc:  579.3163
 
Confessions of Shameeless Self-Promoters
Tác giả: Allen Debbie
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (rar)
ddc:  658.85
 
Dinh dưỡng thực phẩm : bài giảng
Tác giả: Phạm Thị Hải Quỳnh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  613.2
 
Hướng dẫn sử dụng Mapinfo Professional version 7.0
Tác giả: Bùi Hữu Phước
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (rar)
ddc:  526.0285
 
Lập trình Windows với VC/MFC : Giáo trình
Tác giả: Nguyễn Chánh Thành
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  005.265
 
Vẽ kỹ thuật cơ khí
Tác giả: Bùi Thanh Luân
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  604.2
 
Thí nghiệm khí nén thủy lực
Tác giả: Bùi Thanh Luân
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  627.125
 
Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô. Tập 1 : Bài giảng môn học
Tác giả: Lê Văn Việt
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  624.2
 
Kỹ thuật xung : thí nghiệm
Tác giả: Khoa Điện - Điện tử
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.3815365
 
Tin học đại cương : Bài giảng
Tác giả: Võ Văn Tuấn Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  004
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục