Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 106 kết quả
The Facts on File biology handbook
Tác giả:
Xuất bản: New York: Facts On File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  570
 
The Facts on File physics handbook
Tác giả:
Xuất bản: New York: Facts on File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Handbook of organization theory and management : the philosophical approach
Tác giả: Peter L Cruise, Thomas Dexter Lynch
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  338.6
 
Handbook of fruits and fruit processing
Tác giả: Józse Barta, Y H Hui
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Comprehensive handbook of personality and psychopathology
Tác giả: Michel Hersen, Jay C Thomas
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
The Facts on File Earth science handbook
Tác giả:
Xuất bản: New York: Facts on File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Loosening the grip : A handbook of alcohol information
Tác giả: Jean Kinney
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  362.292
 
Foundation engineering handbook : design and construction with the 2006 international building code
Tác giả: Robert W Day
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Reasoning and writing well : A rhetoric, research guide, reader, and handbook
Tác giả: Betty M Dietsch
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  808
 
Handbook of constraint programming : foundations of artificial intelligence [electronic resource]
Tác giả: Francesca Rossi, Peter Van Beek, Toby Walsh
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục