Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 307 kết quả
Crash proof : how to profit from the coming economic collapse
Tác giả: Peter Schiff, John Downes
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.60973
 
Mobs, messiahs, and markets : surviving the public spectacle in finance and politics
Tác giả: William Bonner, Lila Rajiva
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.473
 
The HACCP food safety training manual
Tác giả: Tara Paster
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.00289
 
Digital control
Tác giả: Kannan M Moudgalya
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Developing software for Symbian OS : a beginner's guide to creating Symbian OS v9 smartphone applications in C++
Tác giả: Steve Babin
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Capital markets of India : an investor's guide
Tác giả: Alan R Kanuk
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.041
 
Smartphone operating system concepts with Symbian OS : a tutorial guide
Tác giả: Michael J Jipping
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Reviews in computational chemistry. Vol.22
Tác giả: Donald B Boyd, Thomas R Cundari, Kenny B Lipkowitz
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  542.8
 
Network convergence : services, applications, transport, and operations support
Tác giả: Hu Hanrahan
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Smartphone operating system concepts with Symbian OS [electronic resource] : a tutorial guide
Tác giả: Michael J Jipping
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục