Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Giáo trình sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Công Thành, Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.112
 
Giáo trình cơ sở lý thuyết mật mã
Tác giả: Nguyễn Bình, Trần Đức Sự
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.8
 
Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống an toàn thông tin
Tác giả: Trần Đức Sự, Trần Quang Kỳ
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.8
 
Giáo trình cơ sở an toàn thông tin
Tác giả: Nguyễn Đình Vinh, Trần Đức Sự
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.8
 
Giáo trình thực hành an toàn hệ điều hành mạng
Tác giả: Trần Đức Sự, Hoàng Sĩ Tương
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.8
 
Giáo trình thiết kế các phương án cầu
Tác giả: Nguyễn Đức Thị Thu Định, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Viết Trung, Trần Anh Đạt
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624.2
 
Giáo trình tổ chức thi công
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  690.0684
 
Giáo trình vật liệu xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624.18
 
Giáo trình lập định mức xây dựng
Tác giả: Nguyễn Bá Vỵ, Bùi Văn Yêm
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  692.5
 
Giáo trình quản lý xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  690.068
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục