Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 343 kết quả
Quantitative financial risk management
Tác giả: Michael B Miller
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332
 
Dân ca Nùng Khen ở Cao Bằng
Tác giả: Triệu Thị Mai
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Fừn nèn - Củi tết (văn hóa phong tục)
Tác giả: Y Phương
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Hát ru - văn hóa truyền thống giáo dục cần được bảo tồn
Tác giả: Hoàng Thị Nhuận
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Lễ tục hôn nhân các dân tộc ở xứ Nghệ
Tác giả: Lê Tài Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  392.509597
 
Lời ca bụt Tày ở Tuyên Quang (song ngữ Tày - Việt)
Tác giả: Hoàng Quang Trọng, Hoàng Tuấn Cư
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Nghề mây tre đan của người Cống ở huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu
Tác giả: Vũ Hồng Nhi
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Then của người Pu Nả ở Lai Châu
Tác giả: Lò Văn Chiến
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Tín ngưỡng Then Giáy ở Lào Cai
Tác giả: Sần Chán, Lê Thành Nam, Phan Chí Cường, Trần Đức Toàn
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Truyện Long Tôn
Tác giả: Nguyễn Văn Kể
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục