Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 275 kết quả
Đất đắng : Truyện ngắn
Tác giả: Đặng Bá Canh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Phố núi : tiểu thuyết
Tác giả: Hồ Thủy Giang
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Hòn đá vía : Tập truyện ngắn
Tác giả: Lý A Kiều
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Dòng sông vẫn chảy : Tập truyện ngắn
Tác giả: Nguyễn Văn Tông
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Con cáo mù : tập truyện ngắn
Tác giả: Chu Ngọc Phan
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Người trên đảo vắng : tiểu thuyết
Tác giả: Dương Thiên Lý
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Vườn đá : truyện
Tác giả: Trần Thu Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Vệ đê trong đêm trăng : tập truyện ngắn
Tác giả: Lê Thị Bích Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Cõi đời hư thực : tiểu thuyết
Tác giả: Bùi Thanh Minh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Kiếp phù du : Tập truyện ngắn
Tác giả: Dương Thị Nhụn
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục